Tee elu lihtsamaks - Muuda oma perspektiivi

Kui mina keskendun ainult iseendale näen ma asju ainult iseenda perspektiivist.


Liitusin täna ühe facebooki grupi aruteluga. Õpetaja jätab õpilas(t)ele ebapädevat tagasisidet.


Tõesti oli tagasiside väga isiklik ning ühele lapsevanemale küllaltki keeruline lugeda ja hoomata. Lapsevanem muutus kaastundlikuks (rahu-rahu, lugege edasi, küll mõistate) ning haakus õpetajalt saadud edasikantud emotsiooniga ning tundis neid samu tundeid mida tundis õpetaja, neid sõnu kirja pannes.


Olenevalt kui lähedal või kaugel ma olukorrast seisan, tekib minul perspektiiv selle objekti(inimese) või olukorra suhtes. Raudselt ma ei ole ainuke inimene kes on saanud kriitika nooli endast (või mingist olukorrast) väga kaugel seisvatelt inimestelt.


Ja raudselt olen ma ise, nagu sinagi, olnud ka see inimene kes olukorrast kõige kaugemal seistes on olnud esimene jagamaks hinnanguid. Või olen ma enda meelest olnud see tegelane kes teeb kõigile selgeks kuidas asi tegelikult on ja mis pidi see maailm päriselt pöörleb.


Tavaliselt on jäänud õigus (ja toetus) sellele kes karjub kõige esimesena või karjub kõige valjemini.


Inimene on karjaloom ning karjas järgitakse neile kes on kõige tugevamad. Inimeste jaoks alateadliku programmi järgi on tugevus see, kuivõrd agressiivne suudab üks olla teise vastu.


See tähendab, et võitlusmomendil hoiame me alateadliku programmina just nende poole kes on füüsiliselt tugevamad, kellel on rohkem püsse, kes paistavad hirmuäratavad, agressiivsemad või näitavad hambaid. Kui sina sellesse gruppi ei kuulu, siis


Praegu elame me maailmas kus tegelikult ei ole konfliktide lahendamiseks vaja kasutada enam jõudu ega tanke.


Tänapäeval on relvaks (ja kullaks) sõna(vabadus) ja info. See kelle käes on ligipääs kogu informatsioonile, hoiab sisuliselt enda käes kangelaste poolt otsitud Püha Graali.


Selleks, et saada teadlikuks informatsioonist millest sa arvad, et sul teadlikkus puudub, ei ole tarvis minna otsima Püha Graali. Ei ole vaja ka raha, et infot osta.


Minul tekkis olukorrast järgmine perspektiiv mida ma tahaksin jagada ning kuulda teie arvamusi, kogemusi, empaatilisi insighte.


Nimelt usun ma, et kõikide rollide ja ametite taga on inimene, ei ole arvuti. Ja minu elu- ja isiklik kogemus on, et inimene ongi ebatäiuslik ja ekslik. Eriti aga stressi olukorras on ta ebapädev, ebakindel, ärev, agressiivne ja ebamõistlik.


Ja veel usun mina, oma värskest kogemusest (üle vindi sarnasest olukorrast), et empaatiline suhtumine aitaks siin luua edaspidiseks väga (väga!) tugeva põhja kokkuhoidva klassi ja kogukonna moodustumisel.


Lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla. Ja kuigi numbreid meie vanuse arvepidamises seostatakse meie küpsusega, on meie kõigi sees üks sisemine haavunud laps.

Õpetaja praegu võitleb tõesti, kahjuks võitleb ta teema algataja pojaga (väliselt), aga tegelik võitlus toimub sügaval tema sees ja selline sõnavõtt on tema alateadlik appikarje.

Tahan tõesti kõigile südamele panna, et tegu on meie endi lähedastega (klassijuhatajad, naabrid, sõbrad, tuttav poemüüja, õpetaja vmt) kellega me peaee üht- või teistpidi kokku puutuma.


Palun kõigil võtta nõuks - juba oma lapste küpseteks täiskasvanuteks kasvatamise pärast- ja näidake kuidas konfliktsed olukorrad rahumeelselt, küpsel viisil lahendada on võimalik nii, et kõik on võitjad mitte kaotajad.


Lõppkokkuvõttes, et ükskõik mis olukorrast või toimuvast terviklikku pilti saada, on tarvis kasutada empaatiat.


Empaatia ei tähenda, et ma pean ennast panema teise inimese olukorda ja tundma tundeid mida tema tunneb. Ei, see on kaastunne. Ja kaastunnet aetakse tänapäeval segamini just empaatiaga.


Kaastunne on selline kus inimene hakkab kaasa tundma ja muutub kurbade inimeste seas ise kurvaks ning vihaste inimeste seas ärritub ta isegi, minnes endast välja, öeldes halvasti kellegi kohta.


Kaastunne on see kui sa koged teiste inimeste tundeid nii nagu need oleksid sinu enda omad. Ja kui sa seda koged näiteks võõraste inimestega, on see mõttekoht kus üks peab analüüsima kus on tema isiklikud ja energeetilised piirid. Piirid on nõutavad!


Empaatia tähendab ju hoopis midagi muud. Empaatia on võimekus tajuda teiste emotsioone ja tundeid. See on võimekus tajuda teiste inimeste vajadusi või läbielamisi. Empaatia tähendab võimet ära tunda ja aktsepteerida teise inimese tunnet ja emotsiooni seda ise tundmata ja sellega suhestuma või sellele vastandumata.#perspektiiv #väljavaade #uusnurk #uuselu #uussinajauusmina #uusmeie #kasvamekoos #ükspere #üksriik #üksmaailm #ükskamakõik

95 views

Subscribe Form

  • Facebook
  • Instagram

©2019 by Ingrid von Wicca.